پایان نامه تأثیر جلب توجه درونی و بیرونی بر عملکرد مهارت پرتاب وزنه

Rate this post
Rate this post

تأثیر جلب توجه درونی و بیرونی بر عملکرد مهارت پرتاب وزنه

پایان نامه بررسی تأثیر جلب توجه درونی و بیرونی بر عملکرد مهارت پرتاب وزنه حاصل زحمت یکسال دانشجویان می باشد که دانشجویان عزیز می توانند از این پایان نامه به عنوان پایان نامه اصلی استفاده نمایند. در صورت نیاز دانشجویان به پایان نامه های اختصاصی دیگر، سایت مای درس این امکان را به شما می دهد که با کمترین هزینه و با کیفیت بهتر پایان نامه موردنظر دانشجویان را در اختیار آنها قرار دهند.

پایان نامه تأثیر جلب توجه درونی و بیرونی بر عملکرد مهارت پرتاب وزنه

قسمتی از متن مقدمه و چکیده پایان نامه :

مقدمه :

هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوع جلب توجه بر عملکرد مهارت های حرکتی مستلزم تولید نیروی نزدیک به بیشینه بود.

چکیده :

در میان علوم مختلف پدید آمده، تربیت بدنی و علوم ورزشی دانش جدیدی است که در اوایل قرن بیستم به دنیا معرفی شد و در طول یکصد سال اخیر با چنان رشد و توسعه قابل ملاحظه ای روبرو بوده است که وقتی به توصیف و تحلیل وضعیت کنونی آن می پردازیم گمان می بریم که قدمتی چند صد ساله دارد . در میا ن شاخه های متعدد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، محققان و علاقمندان به یادگیری و کنترل حرکتی را بر آن داشته تا عوامل موثر بر اجرا و یادگیری مهارت های ورزشی مختلف را شناسایی و معرفی نمایند. 

نتیجه گیری :

این فصل بطور عمده به پنج بخش تقسیم می گردد. در ابتدا خلاصه ای از تحقیق بیان می شود. سپس در بخش دوم یافته های مبتنی بر بررسی اهداف تحقیق که شامل تحلیل آماری آنها می باشند، ذکر می گردد. در بخش سوم به نتایج مهم و قابل بحث به دست آمده در مقایسه با مبانی نظری و نتایج تحقیقات مشابه سایر محققان اشاره گردیده است.

جهت خرید کامل پایان نامه روی خرید کلیک کنید. ( فایل pdf )

خرید
1027 بازدید