۸ روش برای مطالعه بهتر

4/5 - (3 امتیاز)
۴/۵ - (۳ امتیاز)

  فضای مطالعه خود را سازماندهی کنید. …
  از نمودارهای جریان و نمودار استفاده کنید. …
  تمرین در امتحانات قدیمی. …
  پاسخ های خود را به دیگران توضیح دهید …
  سازماندهی گروه های مطالعه با دوستان …
  برداشت های منظم را انجام دهید. …
  اسنک غذا مغز …
  روز امتحان خود را برنامه ریزی کنید

1624 بازدید