بازی دما با انحلال پذیری + فیلم آزمایش + مقاله کامل

3.5/5 - (2 امتیاز)
۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)
بازی دما با انحلال پذیری

بازی دما با انحلال پذیری

بازی دما با انحلال پذیری ، مقاله ای در خصوص آزمایشگاه علوم تجربی که با “دانلود مقاله” می توانید هم به محتوا و هم فیلم آزمایش دسترسی داشته باشید.

انحلال

انحلال یکی از پدیده های بسیار مهمی در عالم طبیعت است . بسیاری از یون های مورد نیاز بدن از طریق انحلال در آب تامین می شوند . گازهای مورد نیاز جاندران آبزی از طریق انحلال در آب تامین می شوند .

یک فرآیند انحلال را می توان شامل سه مرحله در نظر گرفت که همزمان انجام می شوند :

 ۱- جدا شدن ذره های حل شونده از یکدیگر

 ۲- جدا شدن ذره های حلال از یکدیگر

 ۳ – برقراری جاذبه بین ذ ره های حل شونده و حلال .

مراحل انحلال

مرحله اول و دوم فرآیند انحلال ( جدا شدن ذره ها ) گرماگیر است اما مرحله سوم ( برقراری جاذبه بین حلال و حل شونده ) گرماده است . این که کل فرآیند انحلال گرماده یا گرماگیر باشد به میزان گرمای لازم برای انجام مراحل اول و دوم و میزان گرمای آزاد شده در مرحله سوم دارد .

اگر گرمای گرفته شده در مرحله اول و دوم از گرمای آزاد شده در مرحله سوم انحلال بیشتر باشد فرآیند انحلال در مجموع گرما گیر خواهد بود ؛ اما اگر گرمای آزاد شده در مرحله سوم از گرمای گرفته شده در مرحله اول و دوم بیشتر باشد فرآیند انحلال گرماده می باشد.

با دانلود مقاله بصورت رایگان، می توانید ادامه مقاله و فیلم آزمایش را مشاهده نمایید…

جهت دانلود کامل مقاله (powerpoint) روی دانلود کلیک کنید.

3744 بازدید