مسیرهای رنگی + فیلم آزمایش + مقاله کامل

4.3/5 - (6 امتیاز)
۴.۳/۵ - (۶ امتیاز)
مسیرهای رنگی

مسیرهای رنگی

مسیرهای رنگی ، مقاله ای در خصوص آزمایشگاه علوم تجربی که با “دانلود مقاله” می توانید هم به محتوا و هم فیلم آزمایش دسترسی داشته باشید.

بعد از کشف الکتریسیته ساکن و نیز جریان الکتریکی که از درون سیم ( جامد ) می گذرذ ؛برای دانشمندان این سوال پیش آمده بود که آیا جریان الکتریسیته از محلول نیز عبور می کند ؟

مایکل فارادی  دانشمند معروف انگلیسی با عبور جریان الکتریسیته از محلول یک ترکیب شیمیایی فلز دار ( ترکیب یونی که کاتیون آن از فلز تشکیل شده است ) به وقوع یک واکنش شیمیایی پی برد . واکنشی که به ان الکترولیز یا برقکافت می گویند.

واکنشی که در ان جریان الکتریسیته باعث شکسته شدن(کافتن ) پیوند بین ذره های ترکیب فلز دار می شد .برای توجیه پدیده برقکافت ذره بنیادی به نام الکترون معرفی شد.

آزمایش برقکافت یا الکترولیز

اما به آزمایش برقکافت یا الکترولیز برگردیم . درون سیم حرکت مستقل الکترون ها باعث جریان الکتریسیته می شود اما درون محلول ها دیگر الکترون ها نمی توانند به صورت مستقل حرکت کنند بلکه جابجایی الکترون ها به صورت غیر مستقیم توسط یون های درون محلول انجام می شود. 

الکترون ها از منبع تولید الکترون ( قطب منفی باطری ) به حرکت درمی آیند و در طول سیم به صورت مستقل جابجا می شوند تا به الکترود منفی قرار داده شده درون محلول می رسند . از این به بعد دیگر الکترون ها نمی توانند به صورت مستقل حرکت کنند . شبیه اسبی تیزرو که در بیابان به تاخت امده اما با رسیدن به یک جوی آب از رفتن باز می ایستد .

با دانلود مقاله بصورت رایگان، می توانید ادامه مقاله و فیلم آزمایش را مشاهده نمایید…

جهت دانلود کامل مقاله (powerpoint) روی دانلود کلیک کنید.

2563 بازدید