گویچه های انتقال دهنده گازهای تنفسی + فیلم آزمایش + مقاله کامل

2.7/5 - (6 امتیاز)
۲.۷/۵ - (۶ امتیاز)
گویچه های انتقال دهنده گازهای تنفسی صفحه

گویچه های گازهای انتقال دهنده گازهای تنفسی

گویچه های گازهای انتقال دهنده گازهای تنفسی ، مقاله ای در خصوص آزمایشگاه علوم تجربی که با “دانلود مقاله” می توانید هم به محتوا و هم فیلم آزمایش دسترسی داشته باشید.

تئوری آزمایش

خون مایعی است که کار اصلی آن رساندن اکسیژن و مواد تغذیه کننده مانند گلوکز و سازنده به بافت ها و کمک  به دفع مواد زائد ( همچون کربن دی اکسید و اسید لاکتیک ) از بافتهای بدن و دفاع در برابر میکروارگانیسم ها  است

این مایع به وسیله پمپاژ قلب (یا ساختاری همانند) توسط رگها به تمام قسمت های بدن منتقل می شود

دستور کار

۱- مشخصات فرد را ثبت می کنیم. 

۲-کف دست چپ را به سمت بالا نگه داشته و با استفاده از یک تکه پنبه تمیز آغشته به الکل اتیلیک ۷۵-۷۰ درجه  نوک انگشت سوم یا چهارم را ضد عفونی می کنیم در اطفال می توانیم از پاشنه پا یا از انگشت شست جهت نمونه  گیری استفاده نماییم.  

۳-با استفاده از یک لانست استریل و با یک حرکت سریع رفت وبرگشت سواراخی در قسمت کناری تاج انگشت  ایجاد می کنیم. 

با دانلود مقاله بصورت رایگان، می توانید ادامه مقاله و فیلم آزمایش را مشاهده نمایید…

جهت دانلود کامل مقاله (powerpoint) روی دانلود کلیک کنید.

5554 بازدید