دانلود کتاب فارسی پایه اول ابتدایی به همراه جواب سوالات داخل کتاب

2.9/5 - (18 امتیاز)
۲.۹/۵ - (۱۸ امتیاز)

کتاب فارسی اول دبستان

کتاب فارسی اول دبستان
کتاب فارسی اول ابتدایی

برنامه زبان آموزی دوره دبستان و به طور خاص، کتاب فارسی « بخوانیم و بنویسیم » پایه ی اول، که حدود یک دهه در چرخه آموزش رسمی کشور حضور داشت؛ اینک بر بنیاد یافته ها و اندوخته های کارشناسان و تجربه های علمی و آموزشی همکاران و صاحب نظران تعلیم و تربیت سراسر ایران عزیز، فرصت تولد دوباره یافت؛ به همین دلیل از فرصت فرخنده ی فراهم آمده استقبال کردیم و تلاش کرده ایم با بهره گیری از دیدگاه های مختلف و کاربست نیکوترین آن ها، در همه عناصر ساختاری و ومحتوایی برنامه، بازنگری و اصطلاحات و تغییرات صورت گیرد.

زبان فارسی نه تنها میراث گرانبها و رمز هویت ملی ماست، بلکه تکیه گاه رشد و شکوفایی فرهنگ ها و ارزش نیز هست، بنابراین برنامه درسی زبان آموزی نقش مهمی را در این زمینه دارد.توجه به نیازهای دانش آموزان عزیز و رعایت واژگان پایه زبان آموزان، متناسب با میزان درک و دریافت آنان، و نیز درخواست های آموزگاران گرامی، در تمام فراز و نشیب های این تغییرات، پیش روی ما بوده است.

نام کتاب: فارسی اول دبستان

پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیریت آماده سازی هنری: اداره کل نظارت بر نشر توزیع مواد آموزشی

13434 بازدید