آتش فشان + فواید و ضررهای آن همراه با عکس

آتش فشان :  آتش فشان روزنه‌ای در سطح زمین است …